Priser 2018:

Private institutioner fastsætter selv priser og ydelser, men vi har besluttet at lægge os op ad den kommunale prisstruktur. Ingen må fravælge os, fordi de ikke har råd, men omvendt vil vi heller ikke være pris-presser. Institutionens økonomi baseres på driftstilskud og forældrebetaling. Der er forskel på, hvordan man gør – og hvor meget der ydes i tilskud i Skive og Viborg Kommune (Viborg yder større tilskud end Skive), men vi har valgt at følge Viborg Kommunes priser.

Der betales 11 gange årligt (juli er betalingsfri): 

Forældrebetaling 2018 Fuld tid
Vuggestue (0 – 2 år og 11 mdr.)  3.290 kr.
Børnehave (efter 2 år og 11 mdr.)  1.794 kr.

 

Skiftet fra vuggestue til børnehave sker betalingsmæssigt i den måned, barnet fylder tre år. Der betales altid forud (første bankdag i måneden) og søskenderabat & tilskud betales direkte fra kommune til institution. Institutionsstart – og dermed forældrebetaling – er altid ved månedsstart, også selvom et barn først benytter pladsen senere hen i måneden.

 

Tilskud og rabatter:

Der er på lige fod med de kommunale institutioner søskendefordel (betyder at søskende kommer foran i køen ved indskrivning) søskenderabat, og rabatten beregnes automatisk af hjemkommunen.

Øvrige tilskud (økonomisk- eller social ”friplads”) skal søges via kommunens hjemmeside ligesom hos de kommunale institutioner. Bevilges der tilskud/støtte til et barn, modtager institutionen besked om, hvilket beløb kommunen betaler, og det modregner vi så i forældrebetalingen, så forældrene betaler nettobeløbet. Institutionen får ingen oplysninger om baggrunden for støtten.

 

Specielt:

Morgenmad:

Børn som møder inden 7:30 og som ikke har fået morgenmad tilbyde morgenmad i institutionen – det er havregryn og lignende.

Formiddags/eftermiddagsmad:

Børnene for formiddagsmad samt eftermiddagsmad og for det opkræves månedligt 150 kr. pr. barn. Vi forsøger indenfor disse økonomiske rammer yderlige at have 1 – 2  månedlige maddage, hvor børnene er med til at lave mad til hele institutionen.

Særlige madkrav/ønsker:

Vores politik er at vi bruger sunde og nærende råvarer, men har du særligeønsker/krav omkring mad på de dage, institutionen laver mad, så skal du selv stille madvarer i institutionens køleskab (og selv holde øje med at der altid er noget)

Bleer:

Forældrene leverer selv bleer.