Bestyrelsen i Naturbørnehuset Knuden.

Naturbørnehuset Knudens bestyrelse består af 5 forældrerepræsentanter. Derudover er der 2 repræsentanter fra støtteforeningen ”Børnehusets venner”, Knudens leder og en repræsentant fra personalegruppen.

Vi i bestyrelsen arbejder på at skabe et trygt og overskueligt  børnemiljø med fokus på det enkelte barn og samspillet i hele børnegruppen. Vi lægger vægt en hverdag i den skønne natur og den ro det giver at der er højt til himlen. 

Forældrerepræsentanterne er ansvarlige for alt hvad der har med børnene og deres hverdag at gøre. Vi vil gerne have en tæt forbindelse til børnenes hverdag, og være med til at skabe rammerne i samarbejde med personalet. 

Læs mere om støtteforeningen "Børnehusets venner" HER.

 

Bestyrelsen

Forældrerepræsentanter:

Formand: Mathias Holm

Sara Fly Hansen

Mia Flindt Ejlerskov

Sara Deleuran

Ditte Christensen

Steen Dalgas

Støtteforeningens repræsentanter:

 Sofie Ringgaard Jensen

Karen Marie Jørgensen

Kasserer: Niels Hede Rohrberg