Menu Luk

Hvem er vi

Støtteforeningen Børnehusets Venner er en forening, der blev stiftet for at støtte den gruppe af forældre, der ønskede at bibeholde en børneinstitution i Knudby. Vi valgte at gå ind som både moralsk- og praktisk støtte, men vi gik også ind med et engagement omkring det økonomiske.

Børnehusets Venner består af såvel lokale- som af andre personer, der har interesse i at støtte op om denne sag. Der er en bestyrelse på 3 personer, hvoraf 2 indgår i Institutionens bestyrelse, og generalforsamlingen der afholdes i september, er højeste myndighed.

Ingen privatpersoner kan have økonomisk udbytte af foreningen – provenu ved eventuel nedlæggelse tilfalder institutionen (eller lokale aktiviteter for børn og deres familier i Taarup og Kvols Sogne i tilfælde af nedlæggelse af institutionen). Der opkræves et lille kontingent på 50 kr. pr person pr år (opkræves i august, fordi vi har regnskabsperiode 1/7 – 30/6), så selvom vi har 50-60-100 medlemmer, er det ikke kontingent-indtægter, der er det vigtigste. Det vigtigste er at mange medlemmer STØTTER vores lille, men dejlige institution.

Da vi startede hele processen med at oprette en privat institution, ville forældrene gerne leje huset af kommunen, men det ville kommunen ikke være med til. Derfor trådte vi – Børnehusets Venner – til. Vi indsamlede et anseeligt beløb (knap 100.000 kr. i direkte tilskud og 25.000 kr. i private lån).

Med disse penge og et lånetilsagn fra Merkur Andelskasse (Merkur er meget involveret i udlån til private- og frie institutioner), fik vi forhandlet os frem til køb af ejendommen Trenmosevej 1, Knudby, 8831 Løgstrup til en rimelig pris. Vi overtog ejendommen inklusiv alt inventar 27. marts 2015. Forældregruppen knoklede så gennem hele påsken med at male og dekorere og indrette, så institutionen kunne åbne dørene for 9 dejlige unger 5. april 2015.

Ud over at hjælpe med opstart og økonomi, så er støtteforeningen medvirkende ved en række støttearrangementer, hvor formålet er at indsamle penge til udstyr og oplevelser for Institutionen, og så er det støtteforeningen, der koordinerer KNUDERNE = de frivillige, som yder en kæmpestor hjælp til institutionen på forskellige måder. Læs herom under punktet ”de frivillige”

Hvorfor er det så støtteforeningen, der ejer huset og ikke institutionen? Det er simpel risikobegrænsning. Ingen ved, hvordan det vil gå – er der børn nok? Kan økonomien hænge sammen? Kan vi komme af med huset, hvis der skal indrettes institution på ”Knuden” – Herrens Mark ved siden af Præstegården?

Når det er støtteforeningen, der ”hænger” på huset, så er det også støtteforeningen, der taber penge, hvis det ikke går med institutionen. Går det godt, og der skal bygges på Knuden, ja så kan institutionen gøre det uden at tænke på om de kan komme af med det gamle hus – det er støtteforeningens problem.

Økonomien i huset dækkes via en lav, men passende husleje, som institutionen betaler hver måned, og da vi startede havde vi en masse inventar, legesager, udstyr osv. som vi solgte til Institutionen. Institutionen havde fået et støttebeløb til indkøb af udstyr hos Fonden for Sparekassen i Skals. Så samlet set, så har vi en fornuftig økonomi. Vores gæld i huset er mindre end 200.000 kr., så det er ikke så ringe endda.

Vil du være medlem, så indsæt min. 50 kr. pr person på vores konto i Den Jyske Sparekasse reg.nr. 8214 konto 658 177 1078, og send en email til niels@rohrberg.dk og oplys navn/navne på de personer, der vil være medlem. Så bliver du sat på vores mail-liste og du modtager dels nyhedsbreve, når der er noget at fortælle og dels indkaldelse til generalforsamling.