Menu Luk

Priser

Priserne i Børnehuset Knuden matcher Viborgs kommunes prisstruktur. Det betales 11 gange årligt (juli er betalingsfri).

Viborgs kommune’s priser. https://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Dagtilbud-0-6-aar/Priser

Der betales 11 gange årligt (juli er betalingsfri):

Forældrebetaling  Fuld tid
Vuggestue (0 – 2 år og 11 mdr.) 3.415 kr.
Børnehave (efter 2 år og 11 mdr.) 1.855 kr.

Ved indmeldelse betales der et depositum på 2.500 kr. dette tilbagebetales 4 mdr. efter barnet er stoppet, forudsat det har været i Knuden  min. 12 mdr.

Skiftet fra vuggestue til børnehave sker betalingsmæssigt i den måned, barnet fylder tre år. Der betales altid forud (første bankdag i måneden) og søskenderabat & tilskud betales direkte fra kommune til institution. Institutionsstart – og dermed forældrebetaling – er altid ved månedsstart, også selvom et barn først benytter pladsen senere hen i måneden.

Tilskud og rabatter

Knuden tilbyder søskendefordel og søskenderabat på lige fod med de kommunale institutioner. Rabatten beregnes automatisk af hjemkommunen.

Rabatter og tilskud betales direkte fra kommune til institution.

Øvrige tilskud (økonomisk- eller social ”friplads”) skal søges via kommunens hjemmeside, ligesom hos de kommunale institutioner.

Bevilges der tilskud/støtte til et barn modregnes dette i forældrebetalingen, Institutionen får ingen oplysninger om baggrunden for støtte.

Andet

Formiddags- og eftermiddagsmad:

Børnene får formiddagsmad samt eftermiddagsmad og for det opkræves månedligt 150 kr. pr. barn. Vi forsøger indenfor disse økonomiske rammer yderlige at have 1 – 2  månedlige maddage, hvor børnene er med til at lave mad til hele institutionen.

Bleer:

Forældrene leverer selv bleer.