Menu Luk

Værdigrundlag

Naturbørnehuset Knuden er en integreret institution med struktur, overskuelighed, rummelighed og nærvær, hvor vi ønsker at skabe trygge rammer, som er mere familiære end institutionsprægede. Der tages udgangspunkt i det enkelte barns styrker og kompetencer og derigennem udfordres og støttes udviklingen. Børnene mødes af omsorgsfulde, tydelige, troværdige og deltagende voksne, som er nærværende og lyttende.

Det grundlæggende i institutionens pædagogik er legen, som er barnets aktive virksomhed. Naturbørnehuset Knudens mange rum, ude såvel som inde, skal skabe plads for både kendte og nye lege på tværs af alder og forskelligheder. Gennem legen lærer barnet de sociale spilleregler, forståelse af sig selv og for andre og der udvikles selvværd, selvtillid og knyttes venskaber.

Med nysgerrighed, fantasi og fordybelse tager vi børnene med på opdagelsesrejser ude i naturen, hvor de gør sig erfaringer og tilegner sig nye kompetencer. Herigennem opnås den primære målsætning om, at børnene trives og får en god læring i deres tid i Naturbørnehuset Knuden. Børnene skal have oplevelser som sætter konstruktive spor. Naturen giver så mange sansemæssige og uventede oplevelser, at børns motivation for at lære skærpes. I Naturbørnehuset Knudens små rum er der mulighed for at finde og udforske både sine svage og stærke sider f.eks. gennem kreativitet, naturen, motorikken og legen. Børnene skal have tid og rum til nysgerrighed og fordybelse og de skal styrkes og udvikles såvel fysisk som psykisk.

I Naturbørnehuset Knuden føler man i fællesskab ansvar for hinanden, naturen og Naturbørnehuset Knuden. Børnene mødes med respekt og vises- og skal vise anerkendelse for andre.

Naturbørnehuset Knuden har et meget aktivt og nært forældresamarbejde. Derudover vil vi opbygge et stærkt samarbejde med lokalområdet, både i forhold til dagligdagen, bestyrelsen og det praktiske arbejde sammen med foreningen ”Børnehusets venner”. ”Børnehusets venner” er en forening for alle de mennesker der gerne vil bakke op om Naturbørnehuset Knuden.

Naturbørnehuset Knuden ønsker at samarbejde med børnehaven i lokalområdet vedrørende overgang fra børnehus til skole, hvor børnene fra Naturbørnehuset Knuden integreres i deres førskolegruppe.