Menu Luk

åbningstider

Som privat institution bestemmer vi selv, hvornår vi holder åbent. Derfor regulerer vi dem efter behov i sammenråd med forældrene til de 2 årlige forældremøder.

Rammerne for åbning:

mandag-torsdag 6:30 til 17:00

fredag 6.30 til 16:00

Vil du kende de aktuelle åbningstider, så kontakt institutionen.

Lukkedage:

Vi har pasnings forpligtigelse.

kommunens hjemmesiden

VI tilbyder at vi som udgangspunkt ingen lukkedage har i Naturbørnehuset Knuden, hvis der er behov for pasning af et barn.

Der kommer løbende forespørgsler ud angående jeres pasningsbehov i forbindelse med helligdage og ferie i løbet af året.