Menu Luk

Hvem er vi!

Knuden

Naturbørnehuset Knuden er en selvejende integreret daginstitution, for børn i alderen 0 – 6 år. Institutionen er beliggende i Knudby tæt ved Løgstrup, Stoholm, Hald og Virksund.

Knuden tilbyder

Familiære rammer, der giver nærvær, tryghed og rummelighed.

Børnene er sammen på tværs af alder, hvilket udvikler sociale og omsorgsfulde kompetencer der danner baggrund for udviklingen af selvværd og selvtillid.

Personalet er en lille sammentømret gruppe. Det giver omsorg, nærvær, og tydelige rammer og som har øje for det enkelte barns udviklingsniveau. 

Knuden dækker selv imod i forbindelse med ferie og børnene kommer derfor ikke i gæstepasning i ferierne

Café for eventuelt kommende forældre og børn

Hver 2 onsdag er der “cafe” for kommende børn og deres forældre, dette medvirker til at alle kan lærer hinanden at kende og opstarten i Knuden bliver mere glidende for barnet.

Fødselsdage

Der er altid mulighed for at børnene i Knuden kommer på besøg hjemme ved fødselsdagsbarnet eller at fødselsdagen bliver fejret i Knuden

Faciliteter

legeplads med drivhus, urtehave, buske, træer og med mange små legesteder.

Pavillon, som vi anvender til alders delte aktiviteter

Skurvogn ved fjorden, en perfekt ude station til at udforske naturen og udfordre motorikken.

Lokalt samarbejde

Frivilliggruppe der kommer og hygger og leger med børnene.

Tæt forældresamarbejde, med forældremøder, arbejds weekender samt vægt på medindflydelse på børnenes hverdag i Knuden

Støtteforeningen børnehusets venner, der laver arrangementer til gavn for Knuden